Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05