Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14