Tillkännagivande av justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24