Tillkännagivande av justerat protokoll, kommunstyrelsen 2022-08-15