Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-05