Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning 2023-01-19