Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktiges beredning för översiktlig planering 2023-01-26