Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktiges beredning för översiktlig planering 2022-12-01