Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktige 2022-12-12