Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktige 2022-11-14