Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktige 2022-10-17