Tillkännagivande av justerat protokoll kommunfullmäktige 2022-08-29