Tillkännagivande av justerat protokoll demokratiberedningen 2022-09-29