Tillkännagivande av justerade protokoll Miljö- och byggnämnden 2022-09-01