Slutlig sammanräkning efter valen till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september 2022 för Östergötlands län