Kallelse till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2022-08-22