Kallelse till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2023-01-23