Kallelse till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2022-09-12