Kallelse till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2022-12-06