Tillkännagivande av justerat protokoll från Sociala myndighetsnämnden 2022-11-07, omedelbar justering