Tillkännagivande av justerat protokoll sociala myndighetsnämnden 2022-10-18