Allt fler upptäcker Föräldrawebben

Efter sex månader i drift har cirka 360 personer besökt Föräldrawebben varje månad. Dessutom har i genomsnitt två föräldrar i veckan sökt kontakt genom ”Tisdagschatten”. Ett resultat över förväntan för initiativtagarna i preventionsprojektet.

Den 15 april publicerades Föräldrawebben som ska ge råd och stöd till föräldrar. Kort därefter, den 27 april var det premiär för ”tisdagschatten” där föräldrar anonymt kan chatta med kommunens råd- och stödenhet.

– Vi behövde hitta nya sätt att nå ut till föräldrar, för att i ett tidigare skede ge stöttning på olika sätt till de som kämpar med sitt föräldraskap. Det är inte lätt att vara förälder, och vi vet att tidiga insatser ger snabbare resultat, säger Jenny Elander Ek, kommunalråd (c), som ingått i den arbetsgrupp med politiker och tjänstemän som tillsammans drev preventionsprojektet i Valdemarsviks kommun under 2020.

Länsövergripande samverkan

Webbplatsen och chatten var idéer som tog form inom ramen för ett länsövergripande preventionsprojekt, som syftar till att främja barns och ungas uppväxtvillkor. Det arbete och de initiativ som tagits i Valdemarsviks kommun har finansierats av Länsstyrelsen i Östergötland.

Sedan webbplatsen publicerades har fler än 2 200 personer besökt sidan, ett genomsnitt på cirka 360 personer i månaden. Varje månad ansluter fler för att läsa om det mesta från hur man får sin bebis att somna till hur man hanterar sin skoltrötta tonåring och pratar om internet, sex och droger.

– Det finns otroligt mycket bra material som olika myndigheter och organisationer tagit fram. Men som förälder kan det vara svårt att hitta informationen. Föräldrawebben är ett svar på det problemet – en slags kompass genom föräldraskapets utmaningar från småbarnsår till tonår. Här finns råd, stöd och länkar till de ”expertwebbar” som finns inom olika områden, berättar Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare och projektledare för preventionsprojektet i Valdemarsviks kommun.

Chatt som ger mersmak

Den 27 april premiärchattade medarbetare från kommunens råd- och stödenhet. Inledningsvis var det några få som ställde frågor i chatten och någon gång har det inte kommit en enda fråga, men det har successivt förändrats. Vid de senaste tisdagschattarna har det varit mellan två och fyra föräldrar som passat på att ställa sina frågor.

– Chatten är ett lätt sätt att ta kontakt med oss, och i chatten kan föräldrar vara helt anonyma. Ingen oro är för liten och inga frågor är för små. I chatten är du välkommen att lyfta de frågor som är viktiga för dig, och tillsammans kan vi diskutera lösningar, säger Eva-Britt Öfjäll som till vardags arbetar med föräldraskapsstöd på kommunens råd- och stödenhet.

Ungdomschatt på prov

På grund av det goda resultatet för tisdagschatten med föräldrar vill nu gänget bakom Föräldrawebben även försöka nå barn och ungdomar genom chatten. Torsdagen den 18 november mellan klockan 18-20 är därför chatten extrabemannad.

– Vi vill verkligen testa att på detta sätt även möta våra barn och unga i kommunen, för att finnas där som anonyma vuxna. Det kan vara enklare och tryggare att prata med en vuxen helt anonymt när frågorna känns för jobbiga eller pinsamma för att prata med kompisar och föräldrar om, säger Emelie Nisu.

– Ofta kan barn skuldbelägga sig själva när problem uppstår, och det är också vanligt att hålla saker för sig själv för att inte oroa mamma och pappa. Det är då vi tror att vi genom chatten har goda möjligheter att nå fram och ge råd, stöd och hjälp, berättar Eva-Britt.

Andra kommuner inspireras av Valdemarsvik

Sedan Föräldrawebben och tisdagschatten startade i april har andra kommuner med stort intresse följt utvecklingen. Flera kommuner har imponerats av det arbete som utförts i projektet.

– Vi är stolta över det vi gjort. Att skapa en webbplats och hålla den aktuell, och dessutom bemanna en chatt och samordna arbetet, är inte enkelt. Vi har gjort det med få resurser där alla som arbetar i projektet har andra heltidsuppdrag. Det är deras engagemang och vilja som gör det möjligt. Nu hoppas vi att ännu fler vänder sig till Föräldrawebben och tar steget in i chatten – för att fler ska få bra stöd och preventiva insatser. Det gynnar alla, både på kort och på lång sikt, avslutar Jenny Elander Ek.