Dessa aktiviteter har rådet genomfört:

Under 2023 har näringslivsrådet som ambition att genomföra aktiviteter som ska främja företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet och skolans kontakter med det lokala näringslivet.

  • Dialogmöte med företagare i Östra Ed.