6/10 Underhållsarbete på vattenledningsnätet Snäckvarp

6/10 Underhållsarbete på vattenledningsnätet Snäckvarp

Underhållsarbete kommer att utföras på vattenledningsnätet i Snäckevarp med start under torsdag 6/10. Detta medför att vattnet kan bli missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart. Vi ber om ursäkt för det problem som avstängningen medför.