Detaljplan för Ringarums Prästgård 1:48

För fastigheten Ringarums Prästgård 1:48 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål.

Status i planarbetet:

Planarbetet har ännu inte inletts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur