Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor i Valdemarsvik ska få växa upp under trygga villkor.
Barn som har det svårt ska få stöd och skydd.

Om man inte kan komma överens med föräldrarna

om vad som är bäst

måste socialtjänsten ta reda på

vilket stöd och hjälp barnet behöver.

De som arbetar på en skola

måste anmäla till socialtjänsten

om de tror att barn far illa.

Alla som tror att ett barn far illa

kan ringa till socialtjänsten på telefonnummer 0123-19100.

Den hjälp man kan få från socialtjänsten kan vara

stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller

olika former av vård och behandling.

Du kan också ringa till socialtjänsten

för att få hjälp om du har problem i familjen.

Hos dem kan du få råd och stöd

för barn, vuxna och familjer.

Det kostar ingenting.

Ring till telefonnummer 0123-19100.