12feb

Föräldraträff

Datum 12 feb 2020
Tid 18:00 - 19:30
Plats Funkishuset , Valdemarsvik

Föräldraträffar är en möjlighet för dig att utveckla ditt föräldraskap. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, film, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.

Framför allt får du som förälder positiv vägledning utifrån dina förutsättningar och barnets behov.

Föräldraträffarna bygger på ett vägledande samspel som är ett hälsofrämjande förhållningssätt
mellan förälder och barn. Utifrån dialoger och teman utforskar vi föräldraskapet tillsammans.
Träffarna sker i grupp med två gruppledare och du deltar vid 4 tillfällen.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka e-post till kontaktpersonerna nedan.

Fler träffar

Datum för kommande träffar:

  • Träff 3: 26 februari
  • Träff 4: 4 mars
Föräldraträff

Kontakt