Tillgänglighet på www.valdemarsvik.se

Valdemarsviks kommun vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida www.valdemarsvik.se. Vi vet att det finns vissa tillgänglighetsproblem med webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur www.valdemarsvik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.valdemarsvik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

WCAG 1.3.1 Textmarkeringar hanteras med CSS
Det kan förekomma rubriker som inte är markerade med h-element, utan enbart markerats med b-element. Sidrubriker kan saknas på vissa sidor. Åtgärdsarbete pågår löpande, och vikten av att använda rätt rubrikelement ingår i utbildning för webbredaktörer.

WCAG 1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
Det kan på webbplatsen förekomma hänvisningar så som “se dokument i högerspalten”. Genom utbildningsinsatser för webbredaktörer kommer vi att arbeta för att förbättra hänvisningar. Utbildning är genomförd senast 2020-12-31.

WCAG 1.4.4 Text ska inte anges i absoluta mått
Det kan förekomma att text angetts i px. Översyn pågår och fel kommer att åtgärdas för att textstorleken alltid ska kunna styras av besökaren.

WCAG 2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
Möjligheten kommer att undersökas genom vårt system för talsyntes.

WCAG 2.2.1 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
Nuvarande lösning för bildspel innehåller inte denna möjlighet.

WCAG 2.2.2 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
Nuvarande lösning för bildspel innehåller inte denna möjlighet.

WCAG 3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till
Lösning är under utveckling och kommer att implementeras på varje sida för att underlätta för besökaren. Lösningen kommer att vara på plats senast 2020-12-31.

WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
Rubriker med fler än 10 ord kan förekomma på webbplatsen, eller i de dokument som finns tillgängliga där. Bra, tydliga och beskrivande rubriker är till viss del även en utbildningsfråga. Detta kommer att ingå i en utbildning för webbredaktörer som ska genomföras senast 2020-12-31.

WCAG 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar
För korta, eller otydliga sidtitlar kan förekomma på webbplatsen. Sidtitlar kan också saknas helt. Åtgärder pågår. Även detta kommer att ingå i en utbildning för webbredaktörer som ska genomföras senast 2020-12-31.

WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar
Länktexter liksom “klicka här” kan förekomma på webbplatsen. Även detta kommer att ingå i en utbildning för webbredaktörer som ska genomföras senast 2020-12-31.

WCAG 1.2.5 Syntolka videoinspelningar
Filmat material saknar syntolkning på webbplatsen. Syntolkning kan inte erbjudas i dagsläget då teknisk lösning saknas.

WCAG 1.2.2 Texta inspelad rörlig media
Textning av äldre rörlig media så som video, ljud och animationer kan saknas på webbplatsen. Från 23 september 2020 ska all rörlig media presenteras med textning.

WCAG 3.2.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
Sidornas utformning kan skilja sig åt beroende av sidornas olika typer av innehåll och syfte. Detta gäller framför allt användningen av bilder, men kan beröra även sidans struktur där vissa sidor består av enkel text och andra av text som placerats i boxar. Anpassning/ombearbetning av sidor genomförs under våren 2021.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Valdemarsviks kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

WCAG 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
Textning av livesändning från Kommunfullmäktige kan inte ske i nuvarande tekniska lösning. En ny plattform medför investerings- och driftskostnader som inte är möjliga under rådande ekonomiska situation.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.valdemarsvik.se utifrån rekommendationer på DIGG:s webbplats. Vi har dessutom genomfört tester via flera automatiska testverktyg via webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Karl Öhlander, Kommundirektör.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.