Nyheter

Hämtningsschema hushållsavfall vinterperioden 2020/2021

Vintersäsongen 2020/2021 (28/9 till och med 16 april) Ojämn vecka Måndag Ringarums tätort/veckoställen samt villahämtningar. Boda-Norrby-Höckerum-Nysjö-Hyresfastigheter Valdemarsvik (veckoställen) Majeldsberget-Folketsparkskullen-Sörby-Grännäs Tisdag Gusums tätort – Getterö-Gryt veckoställen-Finnebo-Hummelviks varv Onsdag Slängen-Fillingerum-Sverkserholm-och vägen ut till Åtvidabergsvägen-Bredal-Gullersbo-Hjulerum-Sågsveden-Säverum-Mickelsdal-Häggebo-Vaterloo-Kömnevik-Kaggebo-Vindö-Örbäcken Torsdag Valdemarsviks tätort (ej Majeldsberget, Folketsparkskullen, Sörby, Grännäs) Vittvik-Käggla-Stjärnö Fredag Åsvedal-Kalerum-Fredriksnäs-Kopparhult-L:a Lövvik-Dala-Bäckermåla-Koppartorp-Kallsö-Åbäcksnäs-Eknäsvägen-Lervik-Målma-L:a Syltvik-Syltvik Tappen-S:t Syltvik-Högved- Gusum veckoställen-Hummelviks varv Jämn vecka Måndag Ringarum veckoställen – Hyresfastigheter […]

Huvudbiblioteket stängt onsdag 16 september

Onsdag den 16 september måste vi hålla biblioteket stängt då golvarbete pågår. Vi räknar med att kunna hålla öppet som vanligt igen från torsdag. Dock kommer vi under en tid ha det lite rörigare än vanligt på grund av renovering till följd av vattenskadan vi drabbades utav för en tid sedan. Vi hoppas ni kan […]

Ny möjlighet att delta i föräldraträffar

Den 6 oktober startar vi upp våra omtyckta föräldraträffar igen. Det blir totalt fyra träffar samt en återträff under hösten. I små grupper lyfter vi frågor som rör föräldraskap, vi lyfter fram olika exempel, vi ser på film, vi diskuterar och för fram idéer om hur man kan bemöta sitt barn. Föräldraträffar är en möjlighet […]

Nu bygger vi ny förskola vid Loviseberg

Idag, måndag den 14 september inleds arbetet med att bygga en ny förskola vid Loviseberg. Arbetet kommer att avslutas till sommaren 2021. I den första etappen rivs den gamla skollängan och därefter inleds grävarbete för VA och värme. I nästa steg tas paviljongerna bort, innan byggnation av ny förskola startar. I området kring Lovisebergs förskola […]

Nu är nya förskolan invigd!

Måndagen den 14 september var det äntligen dags för invigning av den nya förskolan intill Sörbyskolan i Valdemarsvik. Med tal, bandklippning med alla barn, musik, glass och media på plats blev det ett lyckat evenemang att minnas. – Jag måste börja med att tacka alla medarbetare som på ett fantastiskt sätt bidragit till arbetet kring […]

Gusums skola satsar stort på läsning

I Gusums skola inleds nu en omfattande satsning på läsning. Temat pågår under hela året och syftet är att öka måluppfyllelsen i alla ämnen. – Läsning är det viktigaste inkluderingsverktyget. Lär man sig inte läsa ordentligt får man i förlängningen det svårt både på kort sikt: att nå målen i samtliga ämnen, men även på […]

Påminnelse om gällande trafikregler inom hamnområdet inklusive Kolplan

Med anledning av felparkerade fordon som står i vägen för husbilar som ska in till ställplatserna och för bussar som ska svänga runt för att lämna resecentrum, vill vi påminna om att parkering är endast tillåten på markerade platser. I övrigt råder parkeringsförbud inom hamnområdet inklusive Kolplan.

Ett omtag för Ringgården

Efter ett extrainsatt kommunfullmäktige den 7 september fattades beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag; att upphandla byggnation av Ringgården i egen regi. – Kommunfullmäktiges beslut innebär att de tidigare politiska besluten kring Ringgårdsprojektet som gäller byggnation och drift, upphävs. Genom ett brett politiskt stöd gör vi nu ett omtag kring Ringgårdsprojektet – ett nytt spadtag […]

Tillfälliga öppettider i Medborgarservice

Medborgarservice kommer att ha lunchstängt måndag 7 september och tisdag den 8 september. Du kan fortsatt besöka eller ringa till oss mellan kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Förändringar för gymnasieelever inför läsåret 20/21 gällande busskort

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens gymnasielever kommer erbjudas läsårsbiljett istället för årsbiljett län med start 20/21. Detta innebär att gymnasieeleverna har möjlighet att åka från kl 05.00 – 19.00. Hemresan måste alltså påbörjas innan kl 19.00. Kortet gäller under skoltiden – det gäller inte under lov och helger. Behöver du som är gymnasieelev resa andra […]