Nyheter

Eldningsförbud i Valdemarsviks Kommun är upphävt

Det eldningsförbud som gällt i Valdemarsviks kommun från och med kl. 14.00 den 24 juni 2020 har idag 2020-07-06 upphävts. Förbudet gällde eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattade aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar).

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplats Den […]

Gångfartsområde – välkommen in med din åsikt.

Under tiden 22 juni till 15 augusti 2020 kommer en del av Storgatan i Valdemarsvik att vara gångfartsområde. Anledningen till att genomföra testet med gångfartsområde är att skapa en lugn och trevlig gatubild med mer plats för människor att röra sig mellan butiker, restauranger och caféer. Parkeringsplatser och möjligheten att köra på Storgatan finns kvar, […]

Grännäs IP finalist i Sveriges finaste idrottsplats

Grännäs idrottsplats har blivit uttagen som en av 15 finalister i Expressen tävling om Sveriges finaste idrottsplats. Omröstning pågår t.o.m 6/7 2020. Nomineringen från Stefan Stiernenskiöld i Gusum lyder: “Nils Liedholms födelseort och hemmaplan, både legendarisk och klassisk idrottsplats som ligger otroligt fint!” Läs mer och rösta här Foto: Håkan Persson/Henrik Hansson

Detaljplan för Åsvedal 3:20

Detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Åsvedal 3:20. Planområdet är beläget 4 kilometer, fågelvägen, öster om Valdemarsvik och mellan sjöarna Gåsen och Hemsjön. Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse och därmed skapa förutsättningar för ytterligare byggnader på […]

Information om Sjömacken, Valdemarsvik

Tankstationen i Valdemarviks gästhamn är tyvärr ur funktion. Vid tillsyn av Swedac (https://www.swedac.se/om-swedac/) upptäcktes att mätkontrollinstrumentet på pumpen hade brister och ICA Fyren – som förestår stationen – var tvungen att stänga.   Kommunalråd Jenny Elander Ek svarar så här i ett inlägg på en FB-sida:   “Frågan om tankstation i Valdemarsvik aktualiserades för några […]

Eldningsförbud i vår kommun

Idag, 24 juni 2020, har kommunstyrelsen fattat beslut om att införa eldningsförbud i Valdemarsviks kommun. Beslutet kommer efter inrådan av Räddningstjänsten Östra Götaland. Brandrisken bedöms vara betydligt högre än i flera andra av länets kommuner. Beslut fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning inom arbetsutskottets verksamhetsområde. Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar […]

Vi testar gångfartsområde

Under tiden 22 juni till och med 15 augusti kommer en del av Storgatan i Valdemarsvik att vara gångfartsområde. Det innebär bland annat att hastigheten sänks för dig som kör bil och större hänsyn ska tas till gående. Den 22 juni till och med den 15 augusti är provperiod för gångfartsområdet på Storgatan. Ett gångfartsområde […]

Försäljning av mark

Valdemarsviks kommun avser att sälja två områden, Fallingeberg 1:32 och Näs 1:6. Se nedan beskrivning av respektive område. Intressenter ska meddela intresse och bud via e-post till martine.christensen-odenhall@valdemarsvik.se senast den 31 juli 2020.

”Ett viktigt bidrag till den fortsatta biblioteksverksamheten”

Statens kulturråd har beviljat Valdemarsviks kommun 600 000 kr i bidrag för att stärka bibliotekets utveckling. Det är pengar som kommer väl till pass för att kunna behålla och utveckla den verksamhet kommunen strävar efter. År 2018 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att genomföra en 3-årig satsning för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige, […]