Nyheter

Insamling av matavfall i Gröna påsen

Under våren 2020 inför Valdemarsviks kommun nya rutiner för utsortering och insamling av matavfall från alla hushåll i kommunen. Bakgrunden är det nya lagkrav om källsortering som införs 2021 i landet. I Valdemarsviks kommun kommer systemet med “Gröna påsen” att implementeras under våren. Från och med april ska matavfall kastas i den Gröna påsen som sedan […]

Personligt ombud ger stöd

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. Nu finns verksamheten Personligt ombud inom Valdemarsviks kommun. Personligt ombud erbjuds dig som är 18 år och äldre, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning samt är skriven i Valdemarsviks kommun. Verksamheten är ingen myndighet och […]

Ny app för avfall

Nu finns appen “Vatten & Avfall” för dig som är fastighetsägare i Valdemarsviks kommun. I appen kan du bland annat ställa in din adress för att få aviseringar inför sophämtning, men du kan också få information om driftstörningar. I appen finns även en sorteringsguide som hjälper dig att sortera rätt. Du kan läsa mer om […]

EVENEMANG 2020?

Vi vill gärna hjälpa till att sprida information som evenemang och aktiviteter som ni kommer arrangera under 2020. Det är helt kostnadsfritt och främjar både er själva och kommunen som helhet. Uppgifterna kan ni skicka in kontinuerligt under hela året. Uppgifterna visas i kalendariet på kommunens och Visit Östergötlands hemsida. Genom att besöka vår hemsida […]

Välkommen till föräldraträff!

Föräldraträffar är en möjlighet för dig att utveckla ditt föräldraskap. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, film, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. Framför allt får du som förälder positiv vägledning utifrån dina förutsättningar och barnets behov. Föräldraträffarna bygger på ett vägledande samspel som är ett hälsofrämjande förhållningssätt mellan förälder och […]

Byggstart gång-och cykelväg, Ringarum

Idag den 14 januari, har startmöte för byggandet av gång-och cykelvägen utmed Kyrkängsvägen, ägt rum.  Byggnationen kommer att pågå under våren och vara helt färdig i slutet av maj 2020.

De öppnar upp sitt hem för barn i akut behov

”De är sura på varandra ibland och älskar varandra emellanåt.” Det är en tidig onsdagsförmiddag utanför Kisa och några få ensamma snöflingor letar sig ned från himlen. Men här, hos Helen Bizzotto och Staffan Lindh, ska ingen känna sig ensam. Den 3 september 2012 var femåriga Sara och hälsade på hemma hos Helen Bizzotto och […]

Bli SMSlivräddare du också!

Är du utbildad i hjärt- och lungräddning? Då kan du också bli SMSlivräddare för att hjälpa till när någon drabbas i ditt närområde. SMSlivräddare är en tjänst som syftar till att öka chansen till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt- och lungräddning snabbt vara på plats och göra […]

Presentationen från möte om avloppsinventering

Miljökontorets avloppsgrupp har hållit informationsträffar för fastighetsägare som är med i avloppsinventeringsprojektet under 2020. Mötena hölls den 26 november i Söderköping samt den 28 november i Valdemarsvik. Nu kan du ta del av den Powerpointpresentation som visades på mötena här: Informationsträff – presentation – avloppsinventering 2020

Servicetrafiken fortsätter 2020

Försöket med Servicetrafik i Valdemarsviks tätort har förlängts ytterligare ett år. Servicetrafiken hämtar dig hemma och kör dig till Centrum, Vammarhöjden eller Vammar köpcentrum. Linjen går på torsdagar mellan kl 9:00-12:30 samt kl 16:00-20:00. Bor du på någon av de gator som är markerade på kartan här nedan, så kan du åka med! Du bokar […]