Nyheter

Valdemarsvik är en av de bästa skolkommunerna

Friska lärare och hög lärartäthet gör Valdemarsvik till en topprankad skolkommun. Så här placerar sig kommunen totalt och inom kriterierna i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun: Valdemarsviks kommun ligger på 16:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun med ett index på 52,977. Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio […]

Oegentligheter utredda – anställd polisanmäld

Sedan mitten av augusti 2019 har en anställd i Valdemarsviks kommun varit avstängd från sitt arbete. Den anställde har arbetat som chef och projektledare. Bakgrunden till avstängningen är att det framkommit uppgifter om att den anställde utnyttjat sin ställning och för privat vinning använt kommunens resurser, såväl personella som materiella. Under avstängningen har en intern […]

Byggstart nya Resecentrum

Torsdagen den 24 oktober påbörjas byggnationen av Resecentrum på den övre delen av Kolplan. Byggområdet kommer att avgränsas och parkeringen når du i stället vid södra delen av Kolplan vid bodarna. Byggnationen beräknas pågå under cirka 3 veckor. Vid nästa tidtabellskifte, 1 december, börjar linjebussarna att utgå från den nya platsen.

Detaljplaneändring för Gryt 1:43

Förslag till detaljplaneändring för fastigheten Gryt 1:43, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län Ett förslag till detaljplaneändring har upprättats för fastigheten Gryt 1:43. Planområdet är beläget i Gryts kyrkby och består endast av den berörda fastigheten. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna uppföra garagebyggnad med förråd. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan […]

Temadagarna: Om Psykisk Hälsa

Psykiatriska veckan är tillbaka, men numera som ”Temadagarna: Om Psykisk Hälsa”. Temadagarna arrangeras den 11-14 november och bjuder på föreläsningar, filmvisningar och mycket mer. Allt är gratis och öppet för alla. Bakom Temadagarna: Om psykisk hälsa står Nationell samverkan för psykisk hälsa och Region Östergötland i samarbete med flera kommuner, däribland Valdemarsvik. På programmet står […]

Efter hoten: så jobbar vi vidare

Även om skolor och förskolor nu återgått till vanlig vardag igen, har vårt övergripande arbete för ökad trygghet och säkerhet inte mattats av. Onsdagen den 18 september inkom hot till Valdemarsviks kommun, hot som riktades till våra skolor och förskolor. Samma dag beslutade Kommunchef Monika Hallberg, i samråd med ledningen för sektor Barn och utbildning, […]

Information inför arbete under Sjöhuset

Vecka 41 till och med vecka 43 kommer underhållsarbeten att utföras under Sjöhuset i den kulvert som går under byggnaden. Tidplanen är preliminär då havsnivån och vattenflöden styr möjligheten till arbete. Det kan störa gång-och cykellogistiken utanför huset på den södra sidan under arbetets gång. Vi hoppas på förståelse för de störningsmoment som arbetet kan […]

Nya öppettider för Valdemarsviks Bibliotek

På grund av personalbrist; observera våra nya öppettider som börjar gälla från och med vecka 42, den 14 oktober och tillsvidare enligt följande: Måndag  klockan 10-18 Tisdag   klockan 10-18 Onsdag   klockan 10-16 Torsdag   klockan 10-16 Fredag   klockan 10-16 Lördag   klockan 11-13 Välkomna!

Vattenläckan på Storgatan är åtgärdad

Vattenläckan på Storgatan åtgärdades torsdag eftermiddag. Det kan under förmiddagen idag fortfarande förekomma missfärgningar av vattnet. För att få bort missfärgningen behöver du spola tills vattnet blir klart igen. Om du har missfärgat vatten undvik att tvätta kläder. Vi beklagar eventuella problem som uppkommit på grund av läckan.

Byggklart för två nya förskolor i Valdemarsvik

Under hösten 2018 fattade kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun beslut om att investera i två nya förskoleenheter i Valdemarsvik. Sedan dess har upphandling avseende byggnation av enheterna pågått. Den 17 september skrevs avtalet under. – I och med att vi har avslutat upphandlingen och nu skrivit avtal, kan arbetet med att bygga de nya enheterna inledas. […]