Klipp dina växter!

Klipp dina växter!

Glöm inte att se till dina växter ut mot gator och trottoarer!

Alla ska kunna använda hela gatan eller trottoaren till det den är avsedd för. Framkomligheten blir bättre och säkerheten ökar markant om dina växter hålls väl klippta i tomtgräns. Har du stora träd som hänger ut så ska de också hållas fria från nedhängande grenar. För trafikanters framkomlighet gäller olika höjder. Se illustrationen!