Nyheter: Antagande

Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön)

Om detaljplanen Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området gränsar till dels skärgården men även Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70 hektar. Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska utvecklas […]