Feriepraktik

Nytt beslut: feriepraktik genomförs år 2020

Valdemarsviks kommun har under flera år ordnat feriepraktikplatser för 16-,17- och 18-åringar. Alla som anmält intresse har erhållit en treveckors feriepraktik i kommunens verksamheter. År 2019 erhöll ca 50 ungdomar en plats.

Inför sommarsäsongen 2020 fattades beslut om att inte erbjuda feriepraktik, ett beslut som senare revs upp. Från den 1 juni 2020 kan du som är född åren 2002, 2003 och 2004 söka feriepraktik. För att söka måste du vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun och du kan inte ha fått något annat erbjudande om sommarjobb.

Kontaktpersoner