Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Bredband mobil

Bredband och mobil

Snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. 90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mb per sekund år 2020, så lyder regeringens digitala agenda för Sverige. Valdemarsviks kommun delar regerings bredbandsmål och avtalet med TeliaSonera Sverige AB är en del av den satsning som kommunen gör för att uppnå målen.

Samarbetsavtal med TeliaSonera Sverige AB

I ett avtal med Valdemarsviks kommun satsar Telia på en utbyggnad av snabba dataförbindelser i hela kommunen. Målet är att bygga ut fibernät så att det når minst 90 procent av befolkningen år 2020. Denna satsning inriktar sig både till fastighetsägare på landsbygden, mindre orter men även till villaägare i Valdemarsvik.  

Nya fibernät ansluts till fibrerade telestationer och till vilka anslutningar kan ske. Enskilda fiberföreningar kommer att få nytta av avtalet genom att få hjälp med anläggande av fibernät. Utbyggnaden av nya fibernät beror på efterfrågan.

Utbyggnad av fiber sker även på landsbygden. Fastighetsägarna erbjuds fiber för 21.900 kr installerat i byggnaden. Förutsättningar är att bidrag från Länsstyrelsen blir beviljat samt att tillräckligt många är intresserade av fiberanslutning. Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se 

Sidan uppdaterad den 28 mars 2018 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: