Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Kultur & Fritid / Kultur

Kultur

mariner

Ett rikt kulturliv är viktigt för vår livskvalitet och samhällsutveckling. Tillgång till litteratur, konst, musik, teater, kulturarv och andra kulturformer är "basmat" för alla och får oss att växa en aning som människa.

Kommunen bedriver en omfattande  verksamhet på olika områden för alla åldrar. På biblioteken erbjuds litteratur, tidningar, tidskrifter, studieplatser med internet samt uppsökande verksamhet och service till olika grupper i samhället. I samarbete med skolan m fl anordnas pedagogisk verksamhet för barn och ungdom. Kommunens innevånare och besökare ges även möjlighet att ta del av årliga arrangemang, utställningar och program.

Professionella kulturutövare och ideella krafter stöds genom bidrag och samverkan i olika sammanhang. 

Mer information om Valdemarsviks kulturliv hittar ni i menyn t.v. för respektive område.

I högerspalten hittar ni länkar som är viktiga för oss.
Vi=kultur, dans- musikskolan, slöjdklubben har i vårt arbete barnkonventionen artikel 31, Fn:s "konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" artikel 30 samt diskrimineringslagen i åtanke.

Friends är en icke vinstdrivande organisation och deras uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Mera om skulpturgruppen Marinerna gjord av Stellan Ekegren. 

Sidan uppdaterad den 13 september 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: