Valdemarsviks kommuns logotyp

Välkommen till Valdemarsviks kommun!

Välkommen till Valdemarsviks kommuns officiella webbplats. Valdemarsvik är en kustkommun, vackert belägen i östra Östergötland, med det mesta och bästa runt hörnet. Valdemarsvik har ca 7 700 invånare och vår kommun erbjuder vacker natur, kultur, rekreation och nöje.

Nyheter

 • Granskning av detaljplan för del av Fyrtorp 1:107 m.fl (Fyrudden)

  2016-05-02

  Under tiden 2016-05-02 och 2016-06-13 är förslag till detaljplan för Fyrudden utställd för granskning.

  Syftet med planen är att medge en utbyggnad av Fyruddens hamn och ge befintliga byggnader ett bredande användningssätt samt möjliggöra att nya byggnader kan uppföras.

 • Samråd av Naturvårdsprogram och VA-plan för Valdemarsviks kommun

  2016-04-25

  Valdemarsviks kommun ställer ut förslag till Naturvårdsprogram och förslag till VA-plan under tiden 2016-04-25 till och med 2016-06-30.

 • Boendeutredning

  2016-04-18

  Boendeutredningen behandlar de olika boendeformerna för äldreomsorg, funktionsnedsatta, hemhabilitering och samverkan med regionen och andra kommuner.

  Boutredningens slutrapport blev klar 1 mars 2016.

 • 13 kommuner deltog vid signeringen av avsiktsförklaringen.

  Stor dag för besöksnäringen i Östergötland

  2016-04-14

  Region Östergötland har tillsammans med länets kommuner och besöksnäringen tagit fram en regional besöksnäringsstrategi för att göra länet ännu mer attraktivt som resmål.

 • Samråd av tillägg till detaljplan för Grännäs gård

  2016-04-14

  Under tiden 2016-04-15 och 2016-05-08 är tillägg till detaljplan för Grännäs gård utställd för samråd.

  Planområdet är beläget på Grännäs, öster om Valdemarsviks tätort.

  Syftet med tillägget till detaljplanen är att ändra den tillåtna storleken på byggrätterna för en del av planområdet. Inga övriga ändringar görs i gällande plan.

Nyhetsarkiv

På gång

Snabblänkar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: