Kråkmarö

Historiskt har det funnits så mycket som 16 gårdar på Kråkmarö. När de skiftades på 1870-talet flyttades två gårdar till Grönsö och en till Armnö. I samband med skiftet höggs även väldigt mycket ek på Kråkmarö, bland annat för att ängarna skulle kunna odlas upp.

Samma bebyggelse som förr

På Kråkmarö eller Krogmara som ön hette från början, är bebyggelsen koncentrerad till öns västra del. Hus, sjöbodar, bryggor och ladugård ligger samlade i en bykärna åtskilda av många vällagda stenmurar. Många av husen har underhållits och renoverats så de inte nämnvärt förändrats utseendemässigt sedan den tid när en bofast befolkning fanns här.

Större delen av Kråkmarö har tidigare kännetecknats av ett mycket öppet kulturlandskap där berg och berghällar ramat in de odlingsbara svackorna.

Bromsat igenväxningen

Under 1900-talets slut började träd och buskar ta över i bryn och bergfickor. Genom restaureringar och intensifierad hävd har man lyckats bromsa igenväxningen. I öster finns en ganska skarp gräns där den försiktigt brukade barrskogen tar vid. Udden på nordsidan av Sandviken har restaurerats. Här finns gräsytor i mosaik med hällmarker och berg som delvis är gräsbeväxta. Längst ut på udden finns en mycket fin hedartad flora som ytterst mot havet övergår i renlavar.

Värt att veta: ”Kråkmaröborna – skärbor i Gryts skärgård” är en historisk beskrivning i två band om hela 800 sidor text och närmare 400 bilder. Per Gräslund och Per-Anders Boquist är författarna. På nordöstra delen av Kråkmarö finns flera naturhamnar. Sopmaja finns invid en av naturhamnarna.

Hitta hit: Kråkmarö ligger nästan 6 km (3 M) nordost om Fyrudden och alldeles utmed den östra sidan av farleden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 13’ 19”

Lon E 16° 54’ 55”