Ren östkust

Söderköpings- och Valdemarsviks kommuner startar ett gemensamt projekt för att städa stränderna i skärgården. Naturvårdsverket finansierar satsningen. Liknande projekt har genomförts i bland annat Västervik där en digital strandstädarkarta underlättar arbetet, en lösning som Valdemarsvik och Söderköping får tillgång till.

Arbetet inleds under sommaren 2019 och avslutas i slutet av mars 2020. Målet för projektet är dels en renare skärgård, men de båda kommunerna ska också satsa på att sprida kunskap om den känsliga marina miljön.