Bredband och mobil

Genom ett samarbetsavtal mellan TeliaSonera Sverige AB och Valdemarsviks kommun satsar Telia på en utbyggnad av dataförbindelser i hela kommunen. Målet är att bygga ut bredband så att det når fastighetsägare både på landsbygden, mindre orter och tätort. Snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. 90 procent av alla fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mb per sekund år 2020, så lyder regeringens digitala agenda för Sverige.

Utbyggnaden av bredband beror på om tillräckligt många är intresserade av bredbandsanslutning och i några områden även på om bidrag från Länsstyrelsen blir beviljade.

I kommunens orter Valdemarsvik, Gryt, Fyrudden, Gusum (samt delar av landsbygd) och Ringarum (samt delar av landsbygd) finns idag bredband utbyggt. I Gryts landsbygdsområde har Länsstyrelsen beviljat bidrag (november 2018) men utbyggnad har inte skett ännu. Läs mer här.

Är du intresserad av bredband?

Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se