Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en insats enligt LSS och finns som både gruppbostad och servicebostad.