Är du ung och mår dåligt?

Är du ung och mår dåligt?
Är du ung och mår dåligt?

Behöver du hjälp eller stöd? I Valdemarsviks kommun finns olika stödverksamheter som du kan vända dig till. På hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats 1177.se kan du läsa mer om olika problem.