Nyheter

Ingen mer oljesanering behövs vid Flatvarp efter vintern

Under sista veckan i mars 2019 gjordes en efterkontroll av oljesaneringen vid Flatvarp utanför Loftahammar. Området drabbades i juli 2018 av ett oljeutsläpp då fartyget Makassar Highway gick på grund strax utanför kusten. Olyckan ledde till ett omfattande saneringsarbete under augusti och september. Under efterkontrollen konstaterades det att saneringen som utfördes sommaren 2018 var tillräcklig […]

Åk buss i Valdemarsviks tätort – från 7 februari

Den 7 februari 2019 startar ”Servicetrafik i Valdemarsvik”, som kör i Valdemarsviks tätort varje helgfri torsdag. Servicetrafik är ett försök som kommer att pågå till och med den sista december 2019 för att sedan utvärderas. Servicetrafiken hämtar dig hemma och kör dig till Centrum, Vammarhöjden eller Vammar köpcentrum. Linjen går mellan kl 9:00-12:30 samt kl 16:00-20:00. […]

Begränsad tillgänglighet till kaj vid Fyruddens hamn samt Odalkajen i Valdemarsviken

I samband med EU-projektet Smart Marina har bärigheten av kajen vid Fyrudden och Odalkajen i Valdemarsviken undersökts. Undersökningen har visat att kajerna av säkerhetsskäl inte bör belastas av tung trafik. Därför blir tillgängligheten till båda kajerna begränsad under det fortsatta undersökningsarbetet. I Fyruddens hamn tillåts endast transporter med personbil och lätt lastbil på kajen. Båtar […]

Vattenläckan på Tegelhagsområdet i Valdemarsvik är nu lagad

Vattenläckan som berört fastigheter på Fågelstigen, Svalvägen och Tegelhagsvägen är nu lagad och vattnet är påsläppt igen!

Inställd sophämtning på grund av hala vägar

Det är extremt isigt på vägarna på landsbygden. De områden som berörs av inställd sophämtning idag, torsdag den 17 januari, är Vittvik, Käggla, Hageby och Gållösa. Det svåra väglaget på landsbygden bedöms vara ytterligare några dagar. Vi vädjar till väghållarna att försöka sanda/grusa vägarna. Du som inte fått ditt sopkärl tömt på grund av att vägen inte […]

Tiomila-orientering på Grännäs 2021

År 2021 är Valdemarsvik värdkommun för den stora orienteringstävlingen Tiomila. Då väntas upp emot 9000 personer delta i tävlingen som utgår från Grännäs. Utöver det kommer ytterligare några tusen besökare att följa tävlingarna på plats. Sex klubbar deltar i planeringsarbetet tillsammans med kommunens representant i arbetet. Om Tiomila Det första 10MILA ägde rum 1945 och genomförs under […]

Nedläggning av telestationer och alternativ

I september 2019 lägger Skanova ner telestationer i kommunen. Fiberutbyggnaden och nedläggningen av telestationer är inte harmoniserade. Det betyder att fiber kanske inte nått alla hushåll innan kopparnätet slutar att fungera. Mer information om nedstängning av kopparnätet och vilka tjänster som erbjuds finns att ta del av via Telekomguiden: Telefonnummer 010-130 79 00 (mån-fre 10-19, lör-sön […]

Inbjudan till informationsträff – avloppsentreprenörer

Miljökontoret bjuder in till en informationsträff om enskilda avloppsanläggningar. Träffen ges vid två olika tillfällen med samma innehåll: 28/1 2019 kl 13 till 14:30 i Söderköping, kommunhuset, Storängsallén 20, möteslokal Aulan. eller 30/1 2019 kl 13 till 14:30 i Valdemarsvik, Funkishusets, möteslokal Stora studion, Garvaregatan 3, (ingång vid biblioteket, en trappa upp). Arbete med enskilda […]

Detaljplaner utställda för granskning

Under tiden 2019-01-04 och 2019-02-17 är förslagen till detaljplaner för fastigheterna Kättilö 1:34 och Hummelvik 1:1 utställda för granskning. För att ta del av planförslaget för Kättilö klickar du här. För att ta del av planförslaget för Hummelvik klickar du här.

Ny hemsida klar till sommaren

Omkring mitten av juni lanserar vi Valdemarsviks kommuns nya hemsida. Den nya sidan bygger på ett koncept framtaget av Helsingborgs kommun och som uppfyller EU:s nya krav gällande digital tillgänglighet. Valdemarsviks kommun kommer i juni 2019 att lansera en ny hemsida. Under hösten har upphandling genomförts och den 19 december skrevs avtal med den nya […]