Nyheter

Hela programmet för kulturdagarna “Fjord”

”Kulturdagar Fjord” den 7 och 8 september 2019 är en del i Östgötadagarna. Det är Valdemarsviks kommun som arrangerar Kulturdagarna, och alla aktiviteter är gratis. Program på lördag 7 september 2019 10:00–17:00 Konst i Kvarnen i Emtöholm 10:00–16:00 Glas & Bild Galleri Gusum, stängt mellan 13:00-14:00. 10:00–14:00 Måla med Mika Liffner & Sahar Burhan. För […]

Elljusspåret – gallringsarbete

Måndagen den 26/8 påbörjar kommunen ett gallringsarbete i området runt Valdemarsviks elljusspår. Det är planerat arbete i linje med skogsvårdsplan och en trygghetsåtgärd för de invånare som rör sig i området. Vi ber därför alla som tänkt besöka området att tänka på när besök sker och att man är mycket aktsam eftersom maskiner arbetar i […]

Bevattningsförbudet i Gryt har upphört

BEVATTNINGSFÖRBUDET I GRYT HAR UPPHÖRT MEN KVARSTÅR I SKEPPSGÅRDEN YTTERLIGARE NÅGRA VECKOR. Bevattningsförbudet i Skeppsgården innebär att det är förbud att vattna med spridare, slang och att tvätta bilen med slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna i din trädgård.

Vattenledningar på Kyrkogatan byts ut under hösten

Under hösten byter kommunen ut vattenledning på Kyrkogatan i Valdemarsvik. Arbetet inleds närmast Storgatan och fortsätter uppåt längs Kyrkogatan. Under tiden arbetet pågår kommer störningar i trafiken förekomma under dagtid. Störningarna berör såväl bil- som cykel- och gångtrafikanter. Under kvällar och helger kommer det vara framkomligt som vanligt.

Asfalteringsarbete i Gusum

Asfaltering kommer att ske i Gusum under Augusti och September. Redan vecka 34 kommer förberedande arbeten att påbörjas på de gator som berörs. De gator som ska iordningställas är: Del av Mellangrindsvägen, Ekvägen, Granstigen samt Skogsvägen (se karta). Vi uppmanar boende i området att i den mån det går parkera sina bilar, släpkärror m.m.  på […]

MORGONMÖTE FÖR NÄRINGSLIVET

28/8 kl. 08:30 – Funkishuset, Stora Studion – Anmälan krävs Välkommen på morgonmöte för näringslivet med fokus på kompetens, rekrytering och praktik.   Inger Schroeder från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och andra tjänstepersoner från kommunen finns på plats för att prata kompetens, rekrytering, praktik och utbildning – information och dialog som kan vara värdefull för dig som […]

Fyruddens Hamn

FYRUDDENS HAMN – arbetet fortlöper Arbetet med utveckling av Fyruddens hamn genom Smart Marinasprojektet löper på. Upphandlingen av vågbrytare/flytbryggor är klar och avtal skrivs inom kort. Både Sjöfartsverket och Länsstyrelsen har godkänt den planlösning på de nya bryggorna som kommunen och lokal verksamhet ansett vara mest lämplig för placering av bryggorna. Där har också hänsyn […]

17/8, festligheter för 100-åringen WIF

På lördag blir det firande av den 100-åriga föreningen WIF. Dagen börjar nere i Valdemarsviks centrum där föreningens sektioner kommer visa upp sig med olika aktiviteter. En jubileumsfilm visas på Sparbanken från 10:30. Klockan 11:00 blir det officiell mottagning på Sparbanken och representanter från Valdemarsviks kommun finns på plats. På eftermiddagen kan man titta på […]

SKOLSTART 19/8

Hoppas alla elever och skolpersonal haft en riktigt fin sommar! Information om skolskjuts som trycktes i Valdemarsviksbladet Nr 7 var felaktig. Skolstarten är den 19/8!   Skolskjutsar börjar därmed den 19/8, för alla med skolskjuts.   Välkomna till en ny termin!

STATIONSHUSET

  Nu är stationshusets försäljningsannons ute. Välkommen att läsa mer på: https://objektvision.se/Beskriv/190011851?ShowInActive=True&showEditMenu=True&update=False