Nyheter

Återvinningscentralen stängd Nationaldagen

Återvinningscentralen (ÅVC) är stängd Nationaldagen lördag 6/6. För ordinarie öppettider följ länken till deras egna sida:  Återvinningscentralen Du har väl inte missat att ladda ned vår avfallsapp där du även kan se aktuella öppettider för återvinningscentralen! Genom appen kan du se exempelvis när ditt avfall hämtas, du kan hitta återvinningsstationer på en karta och du kan […]

Öppettider Medborgarservice i samband med nationaldagen

I samband med Sveriges nationaldag  har kommunens Medborgarservice och telefonväxel förändrade öppettider. Fredag den 5 juni stänger vi kl. 12.00 Socialkontoret tar emot akuta ärenden mellan kl. 13.00-14.00 via telefonnummer 073-809 15 09. Socialjouren når du under helgen på telefonnummer: 011-15 22 83. Vid fel på kommunens gator, fastigheter, vatten- eller avloppsledningar vänligen kontakta SOS-centralen […]

Föräldraenkät – vi behöver dina synpunkter!

Valdemarsviks kommun och Vårdcentralen i Valdemarsvik (Region Östergötland) har tillsammans ett ansvar för att ge dig som förälder information, ökad kunskap och stöd i föräldrarollen samt erbjuda tillfällen för att träffas enskilt eller i grupp. Att vara förälder är fantastiskt på många vis men det kan också vara svårt och utmanande. Att få prata med […]

MAS och MAR arbetar för trygg och säker vård

MAS, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, och MAR, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering ansvarar för att patienter som vårdas i den kommunala omsorgen får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. I uppdragen ingår att säkerställa att lagar och förordningar inom området efterlevs. Lena Borgman Fred är MAS i vår kommun, och Stanislau Peryshch är […]

Efterarbeten efter utbyte av gatubelysning på Tallstigen och Ursättersvägen i Gusum

Onsdagen den 3 juni påbörjas justering och asfaltering efter kabeldragning. Boende längs dessa vägar uppmanas att i möjligaste mån parkera sina fordon på den egna tomten medan arbete pågår.

Född 2002, 2003 eller 2004? Då kan du söka feriepraktik.

Trots tidigare beslut om att inte erbjuda feriepraktik denna sommar, har vi nu ändå fått möjlighet att erbjuda feriepraktik i begränsad omfattning. Praktikplatser kommer att finnas på kommunens arbetsmarknadsenhet och i näringslivet. Platserna inom näringslivet kan vara inom handel, turism, restaurang mm. För att kunna söka och få ett feriepraktikjobb behöver du vara född år 2002, 2003 […]

Förslag till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37 m.fl. (Ekön)

Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för Gryts Prästgård 1:37 mfl. ska skickas på granskning, att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan samt att de godkänner samrådsredogörelsen. (2020-06-01, KS § 129)  Om detaljplanen Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gryts Prästgård 1:37 m.fl. Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 […]

Återvinningscentralen stängd Pingstafton samt Nationaldagen

Återvinningscentralen (ÅVC) är stängd Pingstafton lördagen 30/5 samt Nationaldagen lördag 6/6. För ordinarie öppettider följ länken till deras egna sida:  Återvinningscentralen Du har väl inte missat att ladda ned vår avfallsapp där du även kan se aktuella öppettider för återvinningscentralen! Genom appen kan du se exempelvis när ditt avfall hämtas, du kan hitta återvinningsstationer på en […]

Med fullt fokus på skyddsmaterial

Angelica Karlssons arbetsdagar har sedan coronapandemins utbrott i Sverige förändrats helt. Hon ägnar numera en stor del av sin arbetstid med att lokalisera, köpa in och distribuera skyddsmaterial. – Vi har aldrig haft brist på skyddsmaterial, men så har vi också lagt stora resurser på att upprätta lager och hantera logistiken. Lager finns ute på […]

Kommunens covid19-enhet: ”Unika erfarenheter i en unik situation”

– Jag har aldrig jobbat med något som känts så viktigt. Inte någon gång under hela mitt yrkesliv. Det säger Michael Bastian, undersköterska på Valdemarsviks kommuns egna covid-enhet. Covid-enheten är en separat och isolerad del av Vammarhöjdens äldreboende. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter och arbetsterapeuter från kommunen. Samverkan sker löpande med Region Östergötland och […]