Nyheter

Presentationen från möte om avloppsinventering

Miljökontorets avloppsgrupp har hållit informationsträffar för fastighetsägare som är med i avloppsinventeringsprojektet under 2020. Mötena hölls den 26 november i Söderköping samt den 28 november i Valdemarsvik. Nu kan du ta del av den Powerpointpresentation som visades på mötena här: Informationsträff – presentation – avloppsinventering 2020

Servicetrafiken fortsätter 2020

Försöket med Servicetrafik i Valdemarsviks tätort har förlängts ytterligare ett år. Servicetrafiken hämtar dig hemma och kör dig till Centrum, Vammarhöjden eller Vammar köpcentrum. Linjen går på torsdagar mellan kl 9:00-12:30 samt kl 16:00-20:00. Bor du på någon av de gator som är markerade på kartan här nedan, så kan du åka med! Du bokar […]

Ändrad sophämtning i anslutning till jul och nyårhelgerna

Vi ber alla abonnenter att ställa fram sina sopkärl en dag tidigare än vanligt under vecka 52, 2019 och vecka 1, 2020. På julafton och nyårsdagen sker ingen sophämtning. Suez och Valdemarsviks kommun tillönskar alla abonnenter en God Jul och ett Gott Nytt År!

Bredbandsutbyggnad Gryts landsbygdsområde

Vid avstämningsmöte 11/12 meddelade Telia att utbyggnad kommer ske i Gryts landsbygdsområde 2020 och att de ska invitera kommunen till uppstartsmöte i januari. Telia meddelar även att de inte kommer kunna bygga till alla som tecknat avtal. De meddelar dock inte vilka områden som omfattas. Kommunen avvaktar denna information och delar den så snart den […]

P-skiva för parkering i Valdemarsviks centrum

Från och med tisdagen den 7 januari 2020 ska du alltid använda P-skiva vid parkering i Valdemarsviks centrum. Vi har påbörjat arbetet med att byta ut vägmärken vid alla parkeringar i centrum inför införandet. Har du ingen P-skiva så finns det att hämta i postlådan vid ICA:s kundvagnsgarage på Centralplan i Valdemarsvik. Glöm inte att lägga […]

Följ projektet “Nya förskolor”

Nu har vi skapat en projektsida där du kan följa arbetet med de nya förskolorna som ska byggas vid Loviseberg och Sörby. På sidan kan du bland annat läsa rektors uppdateringar som kommer att publiceras varannan fredag. Du kommer också kunna se bilder och ta del av frågor och svar på sidan. Sidan finns under […]

Simhallens öppettider i Jul och nyår

Simhallen i Gusum håller öppen som vanligt fram till och med lördag 21 dec. (ordinarie tider). Under Jul- och nyårsledigheterna har vi avvikande öppettider, se nedan. Från och med tisdag 7 januari 2020 håller sedan simhallen öppet som vanligt igen med ordinarie tider. Avvikande öppettider Stängt måndag 23 dec och fredag 27 dec Öppet ordinarie […]

Ombyggnation i Funkishuset

Den 9 december inleds en ombyggnation i Funkishuset i Valdemarsvik. Det är bibliotekets administrativa delar, kontor och övriga personalutrymmen, som berörs. Bibliotekets publika del som är öppen för besökare påverkas inte. Ombyggnationen kommer att ge plats åt Medborgarservice och en gemensam reception för besökare till Funkishuset. Målet är att bättre ta om hand alla besökare […]

Årets julklapp?

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, uppmanar oss alla att förbereda oss för olika typer av samhällsstörningar som kan uppstå. Nu när vintervädret kommer vill vi därför tipsa dig att se över din egen krislåda – eller varför inte ge bort en i julklapp! Så här i slutet på året, med allt kyligare vinterväder är […]

Vi skyddar Sverige – och varandra

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka […]