Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av något livsmedel som du köpt i någon butik eller ätit på restaurang bör du snarast kontakta miljöskyddskontoret. En tidig anmälan gör det lättare att spåra och åtgärda smittkällan.

En anmälan om matförgiftning är viktig för att problem skall upptäckas så tidigt som möjligt och att antalet människor som drabbas kan begränsas. Kontakta det ställe där du har ätit så att de kan förhindra att fler smittas och/eller spara en del av den eventuellt smittade maten. Observera att matförgiftning även kan ske genom mat lagad i hemmet.

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning är sjukdom eller besvär som beror på att man ätit mat som blivit dålig på grund av bakterier eller andra mikroorganismer. Vanliga symtom är diarré, kräkning, illamående, smärtor eller feber.

Orsaken till matförgiftning är oftast att bakterier, virus och giftiga ämnen fått möjlighet att spridas eller växa till då maten hanterats på ett felaktigt sätt. Dålig kunskap om hygien ligger bakom många livsmedelsrelaterade utbrott. Dålig handhygien och allmänt dålig rengöring är den vanligaste orsaken. Man bör ex. inte servera mat som stått framme i rumstemperatur i många timmar. En av de vanligaste orsakerna till matförgiftning är calici/norovirus, som orsakar vinterkräksjukan.

Så anmäler du

Anmälan om misstänkt matförgiftning görs via telefon 0121-181 00. Samtalet ska sedan kompletteras med blanketten Misstänkt matförgiftning, som skickas till Miljökontoret – helst via e-post.