Solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov.

Du behöver inte bygglov om:

  1. de monteras på bostadshus eller komplementbyggnad
  2. de följer takets lutning

Du måste ha bygglov om:

  1. din fastighet ligger inom Försvarsmaktens riksintresseområde
  2. din fastighet är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

För att söka bygglov måste du skicka in:

  • Ansökan om lov
  • Ritningar eller fotomontage på den byggnad som solcellerna ska placeras på
  • Situationsplan över din fastighet som visar vilken byggnad som solcellerna ska placeras på

När vi fått in ansökan med tillhörande handlingar så skickar vi en remiss till Försvarsmakten för att lämna dessa tillfälle att yttra sig över din ansökan. När vi har fått ett godkänt svar från Försvarsmakten så kan vi lämna bygglov och startbesked.

Om din fastighet ligger inom Försvarsmaktens riksintresseområde kan du se här eller kontakta kommunen.

Läs gärna mer på Boverkets webbplats