Skyltar

En skylt är tänkt att vara anordning som förmedlar ett budskap, oftast för verksamhet, vägvisningar eller information. Det finns många olika typer av skyltar till exempel hänvisningsskyltar, affischtavlor, arbetsplatsskyltar, banderoller med mera.

Följande skyltar är inte bygglovspliktiga;

  • Vägmärken enligt trafikförordningen.
  • Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår).
  • Valaffischer under kampanjtid.
  • Text och mindre symboler med mer som klistras upp i en mindre del av ett fönster

Skyltar är bara bygglovspliktiga inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område kan dock andra tillstånd fordras, se mer information under avsnittet ”Bygglov och andra tillstånd” längst bak i skyltpolicyn, som du hittar till höger på sidan.

Att ansöka om bygglov för skylt

För att din ansökan ska kunna behandlas så snabbt som möjligt bör den vara tydlig och innehålla följande;

  • Komplett och korrekt ifylld ansökningsblankett. Blanketter finner du till höger på sidan.
  •  Situationsplan som visar skyltens placering, skalenligt markerad.
  • Fasadritning med skyltens placering, skalenligt markerad.
  • Bild eller ritning som visar skyltens budskap, utformning, färg och material samt teknisk uppbyggnad. Om skylten har belysning ska detta redovisas.
  • Frihängande skylt ska måttsättas från mark till underkant.

Komplettera gärna din ansökan med foto eller fotomontage för att tydliggöra hur din skylt kommer att se ut.