Nätverk

Det finns fler företagarföreningar och råd inom kommunen som arbetar med företagsfrågor och utveckling av näringslivet i Valdemarsviks kommun. Här finner du de mer formella nätverken. Kontakta näringslivsutvecklaren för att få tips om eventuella lokala nätverk på en specifik ort i kommunen.