Hitta rätt kompetens

Näringslivsutvecklaren har ett tätt samarbete med Arena Arbetsmarknad i Valdemarsvik och arbetar ständigt på att bli bättre på att anpassa utbildningar till den lokala arbetsmarknadens behov och rätt matchning. Viktigt att understryka är att Arena Arbetsmarknad ofta arbetar med de som står långt från arbetsmarknaden av olika anledningar. Söker du kompetens som kräver hög utbildning kan näringslivsutvecklaren eventuellt tipsa dig om andra vägar att hitta din nya stjärna.

Välkommen att kontakta näringslivsutvecklaren för alla frågor om kompetensförsörjning och kompetensutveckling!

Arbetsförmedlingen i Valdemarsvik

Arbetsförmedlingen har inte längre ett permanent fysiskt kontor i Valdemarsvik men du kan som företagare fortfarande använda Arbetsförmedlingen när du söker ny kompetens.

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för dem är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar de till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.

Arbetsförmedlingen kontrollerar att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer det regelverk som finns. Arbetsförmedlingen kontrollerar också att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverket, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan.

Läs mer om Arbetsförmedlingen här.