Slamtömningsavstånd

Enligt arbetsmiljölagstiftningen får inte slamtömningsavståndet vara över 10 meter. Just nu pågår arbetet med att flytta brunnens anslutning närmare uppställningsplatsen för slambilen. För att uppnå detta avstånd kan man antingen gräva ner ett rör eller lägga ut en slang som gör att slambilen kan tömma din slambrunn och hålla gränsen 10 meter. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för hämtstället. Här ger vi dig exempel på tekniska lösningar.

Lös sugslang ovan mark

3-tumsslang
Du kan ha en 3-tums sugslang att rulla ut vid tömning, vilket då görs av fastighetsägaren själv. Tänk på att slangen placeras ut åt rätt håll med kardankoppling hona mot slambilen och kardankoppling hane mot brunnen.

Slangklämma
Slangklämma används för att klämma fast kopplingen på slangen.

Nedgrävd sugledning

  • 110 mm avloppsrör
  • PE80 med måtten 90×8,2 mm
  • PVC med diameter 75 mm
  • Kardankopplingarna ska fästas minst 20 cm ovan mark. Snabbkoppling modell 42 hane- och hona, bör förses med lock.

OBS! Detta är förslag på åtgärder, förslaget presenteras inte i detaljnivå. Du som fastighetsägare har själv ansvaret för att anlita auktoriserat företag för utförande samt materialval.

Viktigt att tänka på

  • Manuell slangdragning får inte överstiga 10 meter enligt krav från Arbetsmiljöverket.
  • Nivåskillnad mellan bilens uppställningsplats och botten på slamanläggningen får vara max 6 meter.
  • Sugledningen får vara max 60 meter lång.
  • Kopplingarna i varje ände bör placeras cirka 1-2 m från aktuell anläggning för att chauffören kopplar dit en bit slang som han sedan utför tömningen med. Dessutom måste det finnas ”arbetsyta”.
  • Förse kopplingarna med lock för att undvika lukt och skadedjur.