Nu gräver vi…

Nu har vi tagit det första spadtaget och markberedningen är i full gång.

Måndag 7/12 kommer pålningen att starta och då kommer det inte bara att synas utan också höras att bygget är i full gång.

Barnen på den ”gamla” förskolan tycker att det är spännande att kunna följa byggnationen av sin nya förskola på så nära håll.

Spadtag Loviseberg